13:02:00

Selfportraits I.


Maloformátové autoportréty, u kterých mi záleželo především na celkovém výrazu obrazu, zachycení mé aktuální nálady, způsobu, jakým jsem na sebe v konkrétní dny nahlížela a fascinace tím, že jsem se každý den viděla jinak.
Důležitý pro mě byl taktéž studijní význam, práce mě bavila především koloristicky - teplé a studené tóny a práce s ponechanou podmalbou ve výsledné malbě. 
//
Small size selfportraits, where I focused mainly on the overall
expression of the painting, capturing of my current mood and the way I observed myself during certain days. It fascinated me that every day I have seen myself differently. It was also very important for me to see it as a study material. I enjoyed especially the coloristic work - warm and cool shades. I also worked with the canvas itself and the underpainting. The key was the decision where to leave it shine through the final painting.


K oficiálnímu textu k této sérii, který jsem psala hned po dokončení prvních pěti autoportrétů, z kterých tři sdílím v tomto článku, bych ráda doplnila, že díky frontálnímu, jednoduchému a víceménně neměnnému námětu a také opakujícímu se malému formátu jsem se dokázala rozmalovat tak, že z toho mám zpětně velikou radost. S olejem pracuji víceménně nově a bylo pro mě zajímavé každý obraz začínat jinak a zastavit v jiném stádiu "dotaženosti". 

Žádné komentáře:

Okomentovat

Copyright © 2016 Marketa Kubes , Blogger